Trao đổi thông tin

Để thuận tiện hơn, Xin Quý khách chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: Tổ dân phố 1 - Phường Bắc Lý - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: (0232) 3838203 - Fax: (0232) 3838203
Email: cdn@quangbinh.gov.vn
Website: http://caodangquangbinh.edu.vn/

Trao đổi thông tin

Họ và tên
Email nhận
Tiêu đề
Nội dung hỏi

THÔNG TIN HỒI ĐÁP

Có thể đăng ký học trước đầu năm học hay không?

Bạn hãy liên hệ phòng đào tạo để biết thêm nhé!