Tin hoạt động

Chi bộ 3 triển khai công tác Đảng năm 2017

3/30/2017 6:59:41 AM

Chiều ngày 24 tháng 3 năm 2017 vừa qua, Chi bộ 3 – Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2017. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác Đảng năm 2016 và triển khai công tác Đảng năm 2017.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Hội nghị triển khai công tác Đảng Chi bộ 3