Tin hoạt động

Hội nghị Chi đoàn cán bộ giáo viên nhiệm kỳ 2017-2018

5/4/2017 10:10:46 AM

Chiều ngày 26 tháng 4 năm 2017, Chi đoàn cán bộ giáo viên tiến hành Hội nghị Chi đoàn cán bộ giáo viên nhiệm kỳ 2017-2018.

Hội nghị chi đoàn cán bộ giáo viên 2017-2018

Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Anh – Đại diện Đảng ủy cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn cán bộ giáo viên. Hội nghị đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí.

BCH chi đoàn cán bộ giáo viên mới