Tin hoạt động

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

7/24/2019 8:05:58 AM

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

        Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có Thầy giáo ThS. Dương Vũ Nhật Đồng - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Nhà trường.

ThS. Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Công đoàn báo cáo sơ kết 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

        Hội nghị đã được lắng nghe các báo cáo sơ kết 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm vừa qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự phối hợp của các đơn vị, đoàn thể trong Nhà trường và đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, viên chức, người lao động đã góp phần xây dựng và dần nâng cao chất lượng, uy tín, thương hiệu, hình ảnh của Nhà trường. Cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường cũng đã đóng góp, bổ sung các ý kiến trên tinh thần xây dựng, dân chủ nhằm làm rõ những ưu điểm, tồn tại hạn chế từ đó cùng đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2019.