Tin hoạt động

Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2015-2020

10/7/2020 8:45:37 AM

        Ngày 6-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2015-2020. Đến dự có đại diện Bộ Công an, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

    Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc qua từng năm đã đi vào nền nếp, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và có sức lan tỏa cao, đã và đang phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; góp phần quan trọng vào việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc.

    Trong giai đoạn 2014 - 2019, Nhà trường vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”. Cũng trong năm 2018, Nhà trường còn được UBND tỉnh Quảng Bình tặng cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020, thầy giáo Dương Vũ Nhật Đồng - Bí thư Đảng Ủy - Hiệu trưởng Nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Thầy giáo Dương Vũ Nhật Đồng và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của tỉnh về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; đổi mới nội dung , hình thức vận động nhân dân tham gia phong trào, xây dựng các điển hình tiên tiến tại các địa phương, đơn vị; phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới làm hạt nhân thúc đẩy phong trào phát triển; chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, có trình độ chuyên môn…