Tin hoạt động

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

8/16/2022 8:30:19 PM

    Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

    Ngày 15/8/2022, Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Toàn cảnh Hội nghị

    Hội nghị diễn ra trong một ngày với 04 chuyên đề. Trong buổi sáng, hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu, phó Bí thư Đảng uỷ, phó Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp quán triệt chuyên đề về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao” và “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

    Buổi chiều, hội nghị tiếp tục được đồng chí Dương Vũ Nhật Đồng, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường truyền đạt các nội dung “Tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

    Hội nghị đã được tiến hành một cách nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả, giúp toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Trên cơ sở đó, Đảng ủy sẽ xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả

 

-Kiều Trang-