Lịch công tác Trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 26/9/2016 đến 30/9/2016

10/7/2016 8:48:11 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

26/09

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

27/09

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

28/09

08 giờ 00: Lễ Khai giảng Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình năm học 2016 - 2017. Địa điểm: Nhà đa năng. Thành phần: Toàn thể CBGV

Làm việc bình thường

Thứ Năm

29/09

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

30/09

08 giờ 00: Khai mạc Hội thi Mô hình thiết bị dạy nghề năm học 2016 - 2017

Làm việc bình thường