Lịch công tác Trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 03/10/2016 đến 07/10/2016

10/7/2016 8:52:46 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

03/10

Làm việc bình thường

13 giờ 30: Họp giao ban. Địa điểm: Phòng Họp. Thành phần: Cốt cán, BT Đoàn trường

Thứ Ba

04/10

Làm việc bình thường

16 giờ 00: Họp BCH Đảng bộ. Địa điểm: Phòng làm việc BT

Thứ Tư

05/10

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

06/10

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

07/10

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường