Lịch công tác Trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/10/2016 đến 21/10/2016

10/18/2016 1:24:55 PM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

17/10

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

18/10

07 giờ 00: Thi TN -TCN. Địa điểm: Hội trường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

19/10

09 giờ 00: Tọa đàm nữ sinh toàn trường. Địa điểm: Hội trường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

20/10

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

21/10

Làm việc bình thường

14 giờ 30: Họp BTC giải 20/10. Địa điểm: Phòng họp