Lịch công tác Trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 24/10/2016 đến 28/10/2016

10/31/2016 7:42:32 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

24/10

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

25/10

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

26/10

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

27/10

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

28/10

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường