Lịch công tác Trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 31/10/2016 đến 05/11/2016

10/31/2016 7:46:54 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

31/10

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

01/11

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

02/11

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

03/11

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

04/11

07 giờ 30: Khai mạc Hội thi TT-VN Khối các Trường GDCN. Địa điểm: Hội trường

Làm việc bình thường

 

Thứ Bảy

05/11

07 giờ 30: Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2016. Địa điểm: Hội trường. Thành phần: Toàn thể CB,GV.