Lịch công tác Trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 07/11/2016 đến 11/11/2016

11/8/2016 1:29:25 PM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

07/11

Làm việc bình thường

13 giờ 30: Họp giao ban định kỳ. Thành phần: Cốt cán, Bí thư đoàn trường. Địa điểm: phòng họp tầng 2

Thứ Ba

08/11

07 giờ 00: Khai mạc Thi TN. Địa điểm: Hội trường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

09/11

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

10/11

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

11/11

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường