Lịch công tác Trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14/11/2016 đến 18/11/2016

12/2/2016 7:13:04 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

14/11

Làm việc bình thường

16 giờ 00: Chi bộ 2 kết nạp Đảng viên mới. Địa điểm: Hội trường

Thứ Ba

15/11

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

16/11

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

17/11

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

18/11

07 giờ 30: Tọa đàm 20 - 11. Thành phần: CBGV toàn trường. Địa điểm: Hội trường

Làm việc bình thường