Lịch công tác Trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21/11/2016 đến 25/11/2016

12/2/2016 7:19:24 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

21/11

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

22/11

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

23/11

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

24/11

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

25/11

07 giờ 30: Hội thi tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Thành phần: CBGV toàn Trường. Địa điểm: Hội trường

Làm việc bình thường