Lịch công tác Trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28/11/2016 đến 02/12/2016

12/14/2016 7:16:27 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

28/11

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

29/11

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

30/11

10 giờ 00: Họp cốt cán. Thành phần: Cốt cán, BT Đoàn trường

10 giờ 40: Họp BCH Đảng Ủy

Làm việc bình thường

Thứ Năm

01/12

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

02/12

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường