Lịch công tác Trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 05/12/2016 đến 09/12/2016

12/14/2016 7:19:11 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

05/12

Làm việc bình thường

13 giờ 30: Họp Giao ban . Địa điểm: Phòng họp

Thứ Ba

06/12

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

07/12

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

08/12

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

09/12

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường