Lịch công tác Trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 12/12/2016 đến 16/12/2016

12/14/2016 7:20:50 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

12/12

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

13/12

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

14/12

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

15/12

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

16/12

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường