Tin hoạt động

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ 3 - Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình

9/19/2016 1:58:42 PM

Chiều ngày 19/08/2016, Chi bộ 3 - Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà và Trần Xuân Kiều.

Tại buổi Lễ, Đ/c Đoàn Thanh Tùng - Bí thư Chi bộ 3 đã công bố trao Quyết định kết nạp và phân công Đảng viên trong chi bộ 3 tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt 2 Đ/c đảng viên mới trong thời gian tới.

Đ/c Đoàn Thanh Tùng – Bí thư Chi bộ 3 trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

Đ/c Đoàn Thanh Tùng – Bí thư Chi bộ 3 trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho Đ/c Trần Xuân Kiều