Tin hoạt động

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ 2 - Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình

9/19/2016 2:02:26 PM

Chiều ngày 25/08/2016, Chi bộ 2 - Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 Đ/c Trần Hải Huấn và Nguyễn Thị Phương Ánh.

Tại buổi Lễ, Đ/c Trương Vĩnh Tuấn - Bí thư Chi bộ 2 đã công bố trao Quyết định kết nạp và phân công Đảng viên trong chi bộ 2 tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt 2 Đ/c đảng viên mới trong thời gian tới.

Đ/c Trương Vĩnh Tuấn – Bí thư Chi bộ 2 trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho Đ/c Trần Hải Huấn

Đ/c Trương Vĩnh Tuấn – Bí thư Chi bộ 2 trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho Đ/c Nguyễn Thị Phương Ánh