Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 13/03/2017 - 17/03/2017

3/16/2017 7:22:16 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

13/03

07 giờ 30: Tập huấn soạn, giảng và cập nhật sổ sách lên lớp. Thành phần: Cán bộ (tham gia giảng dạy), giáo viên toàn trường. Địa điểm: Hội trường

14 giờ 00: Tập huấn soạn, giảng và cập nhật sổ sách lên lớp. Thành phần: Cán bộ (tham gia giảng dạy), giáo viên toàn trường. Địa điểm: Hội trường

Thứ Ba

14/03

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

15/03

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

16/03

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

17/03

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường