Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 20/03/2017 - 24/03/2017

3/27/2017 1:58:42 PM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

20/03

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

21/03

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

22/03

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

23/03

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

24/03

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

 

 

Làm việc bình thường