Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 27/03/2017 - 31/03/2017

3/30/2017 7:06:26 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

27/03

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

28/03

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

29/03

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

30/03

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

31/03

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường