Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 03/04/2017 - 07/04/2017

4/7/2017 10:05:56 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

03/04

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

04/04

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

05/04

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

06/04

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ Sáu

07/04

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường