Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 11/6/2018 - 15/6/2018

6/12/2018 2:29:11 PM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

11/6

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

12/6

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

13/6

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

14/6

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

15/6

Làm việc bình thường

                                                                        
Làm việc bình thường