Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 18/6/2018 - 22/6/2018

6/21/2018 7:22:32 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

18/6

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

19/6

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

20/6

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

21/6

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

22/6

Làm việc bình thường

                                                                        
Làm việc bình thường