Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 25/6/2018 - 29/6/2018

7/3/2018 7:10:41 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

25/6

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

26/6

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

27/6

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

28/6

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

29/6

Làm việc bình thường

                                                                        
Làm việc bình thường