Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 03/7/2018 - 06/7/2018

7/3/2018 7:11:59 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

02/7

Làm việc bình thường

13h30: Họp giao ban định kỳ . Thành phần: Cốt cán. Địa điểm: Phòng họp

Thứ Ba

03/7

08h00: Họp hội đồng thi Tốt nghiệp lần 1. Địa điểm: Phòng họp

Làm việc bình thường

Thứ Tư

04/7

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

05/7

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

06/7

Làm việc bình thường

                                                                        
Làm việc bình thường