Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 09/7/2018 - 13/7/2018

7/11/2018 7:15:15 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

09/7

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

10/7

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

11/7

07h00: Khai mạc thi Tốt nghiệp đợt 1/2018. Địa điểm: Hội trường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

12/7

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

13/7

Làm việc bình thường

                                                                        
Làm việc bình thường