Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 - 20/7/2018

7/24/2018 7:12:58 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

16/7

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

17/7

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

18/7

07h00: Học tập Nghị quyết . Thành phần: Toàn thể CBCVNLĐ. Địa điểm: Hội trường

14h00: Học tập Nghị quyết . Thành phần: Toàn thể CBCVNLĐ. Địa điểm: Hội trường

Thứ Năm

19/7

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

20/7

Làm việc bình thường

                                                                        
15h30: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức. Thành phần: Theo QĐ. Địa điểm: Phòng Họp

16h00: Họp Hội đồng SKKN. Thành phần: Theo QĐ. Đọa điểm: Phòng Họp