Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 23/7/2018 - 27/7/2018

7/24/2018 7:15:43 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

23/7

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

24/7

08h00: Họp hội đồng Thi đua khen thưởng. Thành phần: Theo QĐ. Đia điểm: Phòng Họp

Làm việc bình thường

Thứ Tư

25/7

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

26/7

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

27/7

Làm việc bình thường

                                                                        
Làm việc bình thường