Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 30/7/2018 - 03/8/2018

8/2/2018 2:34:49 PM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

30/7

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

31/7

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

01/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

02/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

03/8

Làm việc bình thường

                                                                        
Làm việc bình thường