Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 06/8/2018 - 10/8/2018

9/6/2018 3:36:13 PM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

06/8

Làm việc bình thường

15h00: Họp hội đồng xét tuyển Viên chức lần 2

Thứ Ba

07/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

08/8

07h00: Xét tuyển Viên chức (2 ngày)

Làm việc bình thường

Thứ Năm

09/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

10/8

07h00: Hội nghị tổng kết năm học. Thành phần: Toàn thể CBVCNLĐ. Địa điểm: Hội trường

                                                                        
Làm việc bình thường