Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 13/8/2018 - 17/8/2018

9/6/2018 3:37:05 PM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

13/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

14/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

15/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

16/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

17/8

Làm việc bình thường

                                                                        
Làm việc bình thường