Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 20/8/2018 - 24/8/2018

9/6/2018 3:37:35 PM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

20/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

21/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

22/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

23/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

24/8

Làm việc bình thường

                                                                        
Làm việc bình thường