Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 27/8/2018 - 31/8/2018

9/6/2018 3:38:07 PM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

27/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

28/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

29/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

30/8

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

31/8

Làm việc bình thường

                                                                        
Làm việc bình thường