Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 03/9/2018 - 07/9/2018

9/6/2018 3:41:45 PM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

03/9

Nghỉ bù lễ 2-9

Nghỉ bù lễ 2-9

Thứ Ba

04/9

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

05/9

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

06/9

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

07/9

10h00: Họp BCH Công đoàn Trường. Địa điểm: Phòng Họp

                                                                        
Làm việc bình thường