Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 - 14/9/2018

9/17/2018 7:15:36 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

10/9

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

11/9

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

12/9

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Năm

13/9

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

14/9

Làm việc bình thường

                                                                        
Làm việc bình thường