Tin hoạt động

Phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”

12/31/2019 9:01:40 AM

Phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”

        Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 22/12/2019 được sự chỉ đạo của BGH Nhà trường. Phòng Quản lý học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình đã tổ chức phát động cho HSSV tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật mang tên "Pháp luật học đường". Số học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình đã tham gia gần 700 bài thi chiếm tỷ lệ cao nhất trong khối các trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Quảng bình tìm hiểu và tham gia cuộc thi

        Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường, Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn để đưa pháp luật đến với học sinh, học viên, sinh viên. Nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, cả chính khóa và ngoại khóa đã được thực hiện nhằm trang bị kiến thức pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; nhận thức về trách nhiệm xã hội, về nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng nếp sống tuân thủ Hiến pháp, pháp luật cho các em.

        "Cuộc thi không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của học sinh, học viên, sinh viên, còn giúp các em có thêm kiến thức pháp luật, thấy pháp luật dễ hiểu, gần gũi; thấy việc chấp hành pháp luật là cần thiết

        Nội dung thi gắn với kiến thức môn học giáo dục công dân, pháp luật cho học sinh, sinh viên các trường Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời cập nhật, mở rộng một số nội dung, kiến thúc pháp luật phù hợp với tâm lý, lứa tuổi.