Chào Mừng Đến Với Website Của Trường Cao Đẳng Nghề Quảng Bình

Lịch công tác BGH

Lịch công tác tuần từ ngày 27/03/2017 - 31/03/2017

3/30/2017 7:05:28 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

27/03

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

28/03

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

29/03

08 giờ 00: P.Hiệu trưởng làm việc tại Lệ Thủy

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

30/03

08 giờ 00: P.Hiệu trưởng làm việc tại Bố Trạch

14 giờ 00: P.Hiệu trưởng làm việc tại Lệ Thủy

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

31/03

08 giờ 00: P.Hiệu trưởng dự Hội nghị tại UBND tỉnh

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan