Chào Mừng Đến Với Website Của Trường Cao Đẳng Nghề Quảng Bình

Lịch công tác BGH

Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 - 21/9/2018

9/27/2018 8:00:14 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

17/9

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

18/9

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

19/9

08h00: Hiệu trưởng dự Hội nghị tại Tỉnh ủy

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

20/9

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

21/9

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan