Lịch công tác BGH

Lịch công tác tuần từ ngày 24/9/2018 - 28/9/2018

9/27/2018 8:02:33 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

24/9

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

25/9

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

26/9

07h00: P.Hiệu trưởng dự Khai mạc Sát hạch lái xe tại Trung tâm Sát hạch

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

27/9

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

28/9

08h00: P.Hiệu trưởng làm việc với Đoàn Giám sát

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng làm việc tại cơ quan