Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 - 21/9/2018

9/27/2018 8:04:45 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

17/9

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

18/9

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Tư

19/9

Làm việc bình thường

15h00: Họp Hội đồng Thi Tốt nghiệp lần 2. Thàn phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp

Thứ Năm

20/9

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

21/9

Làm việc bình thường

                                                                        
Làm việc bình thường