Lịch công tác Trường

Lịch công tác tuần từ ngày 24/9/2018 - 28/9/2018

9/27/2018 8:07:14 AM

NGÀY

 BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

24/9

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Ba

25/9

07h00: Khai mạc thi Tốt nghiệp lần 2. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng Họp

Làm việc bình thường

Thứ Tư

26/9

Làm việc bình thường

15h00: Họp Hội đồng Thi Tốt nghiệp lần 2. Thàn phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp

Thứ Năm

27/9

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ Sáu

28/9

08h00: Làm việc với Đoàn Giám sát. Thành phần: TP Đào tạo, TP TC-KT, Bộ phận liên quan. Địa điểm: Phòng họp

                                                                        
Làm việc bình thường