Tin hoạt động

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC - LAO ĐỘNG NĂM 2020

2/10/2020 9:34:34 AM

        Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 07/02/2020, Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức - lao động năm 2020.

         Hội nghị có nhiệm vụ: Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Hội nghị năm học 2018-2019; đánh giá, tổng kết trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020, thảo luận và bàn biện pháp thực hiện nhiện vụ năm học 2019-2020 của Nhà trường; Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện công tác của Ban TTND năm học 2018-2019 và Bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2019-2021; Báo cáo Tổng kết các phong trào thi đua của Công đoàn năm học 2018 – 2019 và công bố quyết định khen thưởng. Thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

        Sau khi đã được nghe Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng hoạt động năm học 2019-2020 của Đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu - Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí cán bộ, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ tham gia ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Phát huy tính dân chủ, trên tinh thần các ý kiến đóng góp qua 3 tham luận tại Hội nghị, 2 ý kiến phát biểu trực tiếp, 1 ý kiến chỉ đạo của cấp trên và tổng hợp rất nhiều ý kiến từ các tổ công đoàn, Đồng chí Dương Vũ Nhật Đồng - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đã tiếp thu và giải đáp các kiến nghị tại Hội nghị.

        Tại hội nghị, Ban Thanh tra nhân dân đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2018 – 2019 và Phương hướng nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 – 2020. Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021 gồm 03 đồng chí và thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

Năm học 2018 – 2019 là một năm học đặc biệt với nhiều sự kiện quan trọng đã được thực hiện thành công. Công đoàn trường Cao đẳng nghề Quảng Bình tiếp tục có nhiều cải tiến trong cách thức tổ chức các hoạt động, mang lại nhiều niềm vui cho cán bộ, giáo viên nhà trường. Đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu - Chủ tịch Công đoàn đã Tổng kết các phong trào thi đua năm học 2018 – 2019 và công bố các quyết định khen thưởng cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2018 – 2019, đồng thời phát động các phong trào thi đua năm học 2019 – 2020.

 

 

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019

 

 

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019

 

        Kết thúc Hội nghị Hiệu trưởng Nhà trường và Chủ tịch Công đoàn ký giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành công đoàn để mở rộng dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020./.