Tin hoạt động

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

6/9/2020 10:56:13 AM

Sáng ngày 08/6/2020, Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Hoàng Minh Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội

    Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình đã triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đề ra. Đảng ủy Trường đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội Đảng các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy sự phát triển Kinh tế - Xã hội, củng cố Quốc phòng – An ninh của tỉnh nhà.

    Với những cố gắng đó, Nhà trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc  trong Khối các Trường chuyên nghiệp tỉnh năm 2018 và từ năm 2014 đến 2019, Nhà trường luôn được UBND tỉnh công nhận là trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào “Toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc”. Tập thể cán bộ, giáo viên, sinh viên Nhà trường được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, Nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”

    Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ trường luôn quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy và các chi bộ đã tuân thủ phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau; học đi đôi với cam kết làm theo, chú trọng làm theo bằng những việc làm cụ thể, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Với chủ đề Đại hội “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy dân chủ và trí tuệ, đoàn kết, kỷ cương; Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện”. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. .

    Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí; bầu Bí thư Đảng ủy khóa mới và đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Dương Vũ Nhật Đồng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Hiệu trưởng Nhà trường được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình Nhiệm kỳ 2020 - 2025