Tổng quan

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUẢNG BÌNH


    Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 226/QĐ-LĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2015. Trường là nơi đào tạo đội ngũ lao động có kỹ thuật, có tay nghề cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Bình theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá với nhiều trình độ đào tạo khác nhau: trình độ Cao đẳng nghề, trình độ Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề và liên kết đào tạo trình độ Đại học. Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình nằm ở khu vực Bắc miền Trung - Việt Nam, mặc dù điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng thế mạnh tỉnh Quảng Bình là có lực lượng lao động dồi dào và trẻ. Tuy nhiên, phần lớn người lao động chưa được đào tạo bài bản, đặc biệt lao động kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.      Sự ra đời của trường đã góp phần tích cực trong việc phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cho tỉnh, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động nhất là thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được học nghề và tìm kiếm việc làm. Trong công tác đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, sự phát triển của trường cũng góp phần quan trọng thực hiện chủ trương phân luồng học sinh, là cơ sở đào tạo nghề có chất lượng để các em lựa chọn.Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ đào tạo nghề ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề cho mọi đối tượng lao động trong tỉnh. 

     Ngoài ra, trường còn thực hiện nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật, liên kết đào tạo và triển khai các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật. Được xác định là cơ sở đào tạo nghề trọng điểm của tỉnh với mục tiêu phát triển trở thành địa chỉ đào tạo nghề có chất lượng cao, làm nòng cốt cho toàn bộ hệ thống các cơ sở dạy nghề của Quảng Bình. Được sự quan tâm của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề, Tỉnh ủy, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh và Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Quảng Bình, nhà trường đã từng bước được đầu tư xây dựng và phát triển. 

     Đến nay, về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề được đầu tư đầy đủ, hiện đại, trường đã xây dựng đủ phòng học, các xưởng thực hành và cơ sở hạ tầng khác phục vụ tốt cho đào tạo các nghề. Đặc biệt thời gian qua, trường đã chú trọng đến công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, coi đây là yếu tố quyết định chất lượng đào tạo và làm nên thương hiệu của trường. Trường cũng đã xây dựng đủ các chương trình đào tạo, biên soạn nhiều giáo trình và tài liệu giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương trên cơ sở chương trình khung đào tạo nghề dài hạn của Bộ Lao động TBXH. Ngoài ra nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển sinh đi đôi với giới thiệu việc làm. 

     Do đó, nhà trường luôn chú trọng đến việc bảo đảm chất lượng đào tạo, có kỹ năng nghề tốt, đa số Học sinh-Sinh viên tra trường có việc làm ngay. Bên cạnh đó, trường còn mở rộng các hoạt động đào tạo, dịch vụ khác như đào tạo lái xe mô tô hạng A1, ô tô hạng B, C; huấn luyện An toàn lao động-Vệ sinh lao động; dạy nghề ngắn hạn cho nông dân và các đối tượng khác đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội.Trong thời gian tới, trường tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất hướng tới phát triển Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình đa ngành chất lượng cao, là địa chỉ đào tạo chủ lực đội ngũ công nhân kỹ thuật tại Quảng Bình./.