Chức Năng Và Nhiệm Vụ

Chức năng và nhiệm vụ Khoa du lịch - dịch vụ

 

Chức năng:

1 - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, tổ chức và triển khai thực hiện đào tạo theo yêu cầu, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra;

2 - Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch phát triển, bồi dưỡng, giảng dạy và học tập của giảng viên và học sinh-sinh viên trực thuộc khoa, việc biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo.

 

Nhiệm vụ:

1 - Trực tiếp tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường, khoa, bao gồm các hệ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên… các nghề thuộc khoa quản lý:

+ May thời trang;

+ Kỹ thuật chế biến món ăn;

+ Hướng dẫn du lịch.

2 - Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

3 - Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;

4 - Quản lý giảng viên, nhân viên,người học thuộc Khoa mình;

5 - Lập kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên theo định kỳ hoặc theo chuyên đề; tổ chức các hoạt động nghiệp vụ về giảng dạy và học tập.

6 - Triển khai việc dự giờ, thao giảng, đúc rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy học;

7 - Phân công, sắp xếp bố trí giảng viên giảng dạy, giảng viên làm chủ nhiệm các lớp học sinh hợp lý, phù hợp khả năng và đúng đối tượng;

8 - Chủ động liên hệ với các cơ sở sản xuất để bố trí HSSV đế thực tập phù hợp với nghề đào tạo;

9 - Khai thác, tìm nguồn hợp đồng may tạo nguồn cho học sinh-sinh viên thực hành nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu và nâng cao kỹ năng tay nghề cho học sinh-sinh viên;

10 - Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;

11 - Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của nhà trường;

12 - Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác khi được Ban Giám hiệu nhà trường phân công.

 

Tập thể Giảng viên:

        ThS. Trần Phương Thúy (Trưởng Khoa)

        KS. Nguyễn Thị Phương Ánh

        KTV. Võ Thị Thu Hà

        CN. Lê Vân

        CN. Đinh Thị Hoàng Yến

        CN. Phan Thị Phương Thảo

        CN. Hoàng Tiến Thành