Chức Năng Và Nhiệm Vụ

Chức năng và nhiệm vụ của phòng Đào tạo

 

Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện các kế hoạch, tiến độ đào tạo dạy nghề. Tổng hợp thông tin báo cáo thống kê thực hiện công tác đào tạo, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ chính trị về công tác đào tạo dạy nghề của Nhà trường cho các cấp thẩm quyền;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý các mặt công tác về đào tạo nghề dài hạn, ngắn hạn và dạy nghề thường xuyên và các hoạt động ngoại khoá khác;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tìm kiếm, liên kết đào tạo và khai thác các dự án có liên quan hỗ trợ đầu tư phát triển trường.

 

Nhiệm vụ:

-Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường;

-Lập kế hoạch và tổ chức thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

-Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

-Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

-Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;

- Quản lý thư viện; lập lập kế hoạch đặt in, mua giáo trình, vật tư, văn phòng phục vụ công tác đào tạo;

- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và của Hiệu trưởng;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

Tập thể Cán bộ, công nhân viên:

                  ThS. Đoàn Thanh Tùng (Trưởng phòng)   

                  ThS. Nguyễn Thị Thủy (Phó Trưởng phòng)

                  CN. Hà Việt Hải

                  CN. Nguyễn Thị Thu Thủy

                  CN. Trần Thị Bích Ngọc

                  CN. Nguyễn Đình Hoàng

                  CN. Mai Nữ Hạnh Nhân

                  CN. Nguyễn Nữ Như Thảo