Chức Năng Và Nhiệm Vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản Trị

 

Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý và thực hiện các chế độ tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT và các chế độ khác (nếu có) đối với cán bộ công chức, nhân viên, giáo viên hợp đồng. Tổng hợp thông tin báo cáo và thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định.

- Tham mưu Hiệu trưởng quản lý các mặt công tác về tổ chức, quản trị, hành chính đảm bảo điều kiện hoạt động trong nhà trường và các hoạt động xã hội khác.

- Tham mưu Hiệu trưởng và Hội đồng trường trong việc tìm kiếm, khai thác các dự án có liên quan hổ trợ đầu tư phát triển trường.

 

Nhiệm vụ:

1 - Thực hiện công tác hành chính,tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân đối ngoại.

- Xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động công tác chung cơ quan hàng tuần, tháng, quí và năm.

- Tổ chức thực hiện tổng hợp các hoạt động cơ quan, chế độ thông tin, báo cáo, đồng thời truyền đạt và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu từ dưới lên và từ trên xuống.

- Tổ chức hội nghị, hội họp, giao ban trong cơ quan và cấp trên kịp thời đúng quy định.

- Tổ chức thực hiện in ấn, soạn thảo,kiểm tra các văn bản nội bộ kịp thời, phục vụ cho hoạt động toàn trường có hiệu quả, tổ chức tiếp nhận công văn đến, chuyển công văn đi, tập hợp thông tin và trả lời, quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu đúng chế độ.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc cung ứng, cấp phát vật tư, dụng cụ văn phòng cho các bộ phận kịp thời, đầy đủ theo định mức được duyệt, đảm bảo duy trì cho hoạt động của đơn vị.

- Thực hiện có hiệu quả công tác đối nội, đối ngoại, khánh tiết, lễ hội, giao dịch tiết kiệm, đồng thời nâng cao uy tín của nhà trường trong hoạt động đào tạo và xã hội.

- Quản lý xe con và các phương tiện phục vụ công tác của cơ quan đảm bảo kịp thời, an toàn và tiết kiệm.

- Chăm lo xây dựng môi trường xanh,sạch, đẹp..., đảm bảo vệ sinh toàn bộ khu vực trường.

- Quản lý việc cung cấp điện nước,thường xuyên duy trì nguồn điện, nước cho hoạt động, sinh hoạt toàn trường. Đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

2- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý, bảo trì các loại trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu nhà trường thuộc lĩnh vực  hành chính được giao.

3 - Đề xuất và tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc,phòng học, phòng thí nghiệm, thực nghiệm khoa học, thực tập, sản xuất, nhà ăn và ký túc xá học sinh;

4- Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ; các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; y tế,vệ sinh phòng bệnh; bảo vệ an ninh và trật tự trong trường.

5- Giúp Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức quản lý và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên: Làm công tác tổ chức quản lý cán bộ, kiểm tra đánh giá lao động xây dựng kế hoạch định biên,quy hoạch đào tạo cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ. Thực hiện công tác Lao động tiền lương, BHXH, BHYT và chăm sóc, hổ trợ nâng cao đời sống vật chất,tinh thần cho CBCNV & Giáo viên.

6- Tổ chức phong trào thi đua trong nhà trường, thực hiện tốt các chế độ khen thưởng, kỷ luật; đồng thời làm tốt công tác xây dựng và bảo vệ đoàn kết nội bộ.

 

Tập thể Cán bộ, công nhân viên:                   

                  ThS. Nguyễn Hoàng Vũ (Trưởng phòng)   

                        KS. Nguyễn Trường Long (Phó trưởng phòng)

                  CN. Đinh Thị Thùy Trang                  

                  Phạm Thị Ngọc Lan                   

                  Hoàng Thị Vân

                  KTV. Đoàn Tuấn Nam     

                  Đoàn Văn Trọng     

                  Nguyễn Thị Thảo