Chào Mừng Đến Với Website Của Trường Cao Đẳng Nghề Quảng Bình

Chức Năng Và Nhiệm Vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm.

 

Chức năng.

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh các hệ đào tạo nghề; tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh - sinh viên của Nhà trường; xây dựng và quảng bá thương hiệu Nhà trường.

 

Nhiệm vụ.

1. Lập và triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh hàng năm, định kỳ tháng và theo từng đợt căn cứ nhu cầu của từng đối tượng học nghề;

2. Đề xuất các phương án, biện pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm;

3. Phối kết hợp với các phòng, khoa, ban trong công tác tuyển sinh;

4. Chuẩn bị các điều kiện, băng rôn, áp phích,nhân sự tuyển sinh, thủ tục, hồ sơ tuyển sinh theo mẫu của Nhà trường để phục vụ công tác tuyển sinh theo quy định;

5. Trực tiếp thu nhận hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất;

6. Chủ trì tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh năm tiếp theo;

7. Thực hiện liên kết với các đơn vị doanh nghiệp, các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín trên cả nước để ký các thoả thuận về hợp tác giới thiệu việc làm, hướng nghiệp cho học sinh sau khi ra trường;

8. Trực tiếp tư vấn và giới thiệu việc làm cho HS-SV Nhà trường sau khi tốt nghiệp. Trực tiếp xây dựng chương trình Hội nghị, Hội thảo về tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV, tham gia Hội chợ việc làm.

 
Tập thể Cán bộ, công nhân viên:
 
                     ThS. Hà Trí Dũng (Trưởng phòng)
              ThS. Hoàng Trung Dũng (Phó trưởng phòng)
              ThS. Nguyễn Thị Thủy
              CN. Võ Thị Thu
              CN. Trần Thị Bích Ngọc